Historie

Dalager Marked 1815-1965

Det nuværende marked startede i 1991, men som det fremgår af det følgende bygger den på en gammel tradition.
I tiden fra 1815 og til 1965 holdtes der marked med heste og kreaturer på pladsen ved Dalagergaard. - Ca. 500 m nord for den nuværende markedsplads.
Efterårsmarkedet, eller store-marked som det kaldtes, blev afholdt den torsdag, der lå nærmest den første september. Der holdtes også et forårsmarked og nogle få år også et lille marked i oktober; men det var stormarkedet, der virkelig betød noget. Så det er ikke forkert, når Dalager marked af flere børn, betragtedes som årets fjerde store højtid.
At det virkelig var en dag af betydning ses af at militæret indstillede skarpskydningsøvelserne på det militære skydeterræn (syd for Borris by) i og omkring markedsdagene så gæster og handelsfolk - for at undgå en meget lang omvej - kunne passere sikkert igennem det militære skydeterræn.
Allerede aftenen før markedsdagen begyndte gøglere, æblekoner og mange andre at indfinde sig. Også en del prangere indfandt sig til noget forprang - dagen før selve markedsdagen. Det var dog mest det, der kaldtes helmisrungere, hvilket vil sige, de der handlede med heste af tvivlsom karakter, både hvad udseende og temperament angik.

På selve markedsdagen kunne man fra morgenen se lange rækker af heste og kvæg drage mod Dalagergaard. Kvæg som regel med en trækker og én til at drive på. Hestene på den måde, at et spand var forspændt en vogn, og til vognen var der så bundet én eller flere heste. Derefter var der så igen bundet heste i halen på de forreste og så fremdeles. Det kunne være lange rækker, der på den måde blev transporteret til marked, og meget ofte blev hele koblet om aftenen transporteret videre til Herning, hvor der var marked dagen efter. De større hestehandlere havde dog som regel en professionel hestetrækker. En sådan satte sig op på ryggen af en passende ridehest, og koblet blev så bundet efter på samme måde som før nævnt.
(Kilde: Borris Sogn og dets beboere - af Chr. Lundsgård).
(Se også siden Dalagergård og Marked)

 

Logo'er siden 1991